Med dagens sammankopplade värld där enheter behöver kunna prata med varandra är standardiserade protokoll en hörnsten för att ge ett långt produktliv till dina enheter. Internet och TCP/IP har blivit den standard som tillåter dina produkter att ingå i detta ekosystem. AkazaNet är tänkt att tillåta de minsta enheterna baserade på mikrokontrollers att prata TCP/IP samtidigt som de kan behålla en låg hårdvarukostnad.

Varför är detta viktigt? Vår digitala värld är allt mer sårbar. Vi förväntar oss att våra saker runt om oss kan samarbeta och prata med varandra. Denna möjlighet till kommunikation är en styrka men också en fara i fel händer.
Det är väletablerat att väl utestade protokoll med många användare är det säkraste sättet att undvika svagheter och borgar för ett säkert nätverk. Bästa sättet för att uppnå säkerhet är att utnyttja redan etablerad mjukvara som testats många gånger tidigare. Ett system som tagits över av orätta händer är inte bara ett problem för användaren utan kan utgöra en plattform som ställer till det för övriga Internet. Det är viktigt att detta inte sker.

Väljer man vägen med TCP/IP kommunikation får man dels tillgång till en svit av protokoll som har genomlysts av de bästa under snart 50 års tid. TCP publiserades första gången 1974. Man får även tillgång till färdiga programvarupaket som testats i fält, vilket hjälper till att minska utvecklingskostnader.

Nu finns ett hinder på vägen. För fast installerade enheter med en känslig kostnadsprofil är ofta kostnaden för kommunikation och installation viktiga parametrar. För trådad kommunikation är ethernet den standard som brukar användas och detta kan bli för kostsamt.

AkazaNet är ett lågnivåprotokoll och ett tunnt mjukvarulager som sitter mellan en standard serieport och kopplar denna till en existerade TCP/IP stack i din enhet. AkazaNet tillåter flera enheter att kopplas samman via en buss, där en gemensam kabel kan dras från enhet till enhet och på detta sättet spara installationskostnader. En välkänd hårdvarustandard är RS485 som AkazaNet kan arbeta med. Så har man ett existerande RS485 nätverk är det en ren mjukvaruuppgradering att använda AkazaNet. Men även en enkel open-drain kopplad kopparledning på ett kretskort mellan processorer kan fungera också.

AkazaNet är ett utvecklingsprojekt som startats av Akaza AB. Efter analysen ovan var det tydligt att det behövdes en bro mellan etablerade hårdvarustandarder som RS485, samt drivrutinssidan för en TCP/IP stack. Eller mer i detalj, en brygga mellan en halv duplex byteström mot det fysiska gränssnittet och ethernet frames mot TCP/IP stacken.

Det finns gamla protokoll (PPP, SLIP) som fungerar över punktvisa serielänkar men saknas ett för busskopplade. AkazaNet är tänkt att göra busskoppling möjligt. Protokollet har en masterenhet som ansvarar för den gemensamma bussen. Den ger olika enheter möjlighet att skicka paket enligt ett schema som kan anpassas efter prioritet och hur väl klienterna uppför sig på bussen.

Första implementationen har fokuserat på Embedded Linux system. Den finns att tillgå under en fri källkodslicens så vill man inspektera koden finns den där ute. Koden bygger en Linuxutility som kopplar in sig på Linux TCP/IP stack och upplevs av systemet som en normal nätverksenhet, likanade vanliga ethernetportar. Vidare utveckling är en C implementation av klientdelen för mikrokontrollers.

Finns mer intresse för AkazaNet, prova den existerande koden som finns på GitHub. Ta kontakt för mer information. Behövs källkoden under en kommersiell licens, eller hjälp med anpassning till eget system, så kan det ordnas. För aktuella nyheter, se bloggen. Vill man titta närmare finns koden på GitHub.