Vi lever i en värld och i ett samhälle där vi är beroende av varandra. Vad som händer där borta påverkar oss här. Den verkligheten gör att vi inte enbart kan sänka blicken och fokusera på vår egen situation och vår egna plats. Det är alltid en svår balansgång mellan att premiera det egna arbetet, uppmuntra initiativ, företagande och handlingskraft, mot att se den stora bilden och engagera sig för de ideal vi var och en har.

År Mottagare Gåva (kr)
2016 MSF 10000
2015 MSF 10000
2014 MSF 10000
2013 MSF 5000
2012 MSF -
2011 MSF 10000
2010 MSF 2956

När jag startade Akaza AB övervägde jag hur jag skulle förhålla mig till de stora frågorna och kunna göra det utan att behöva göra en omprioritering vid varje förändrad omständighet. Går det bra kan ett, för egen del, litet bidrag göra stor skillnad för en annan. Samtidigt när det inte går bra, så måste de medel som finns gå till den egna verksamheten. Lösningen blev att Akaza AB har inskrivit i sin bolagsordningen att en viss del av vinsten ska varje år delas ut till välgörande ändamål. I praktiken har det mynnat ut till att varje år det har skett en utdelning, har runt 5% av utdelningen gått till välgörande ändamål. Hittills har det varje aktuellt år gått till Läkare utan gränser (MSF).

Utöver detta har Akaza deltagit i flera av de satsningar berotec har gjort för stödja initiativ till nytta för det allmänna.